Buitenland

Het Maagdenhuis concentreert zich op een beperkt aantal landen; in de komende jaren zijn dat Senegal, Togo en Suriname. Door de ervaring van onze medewerker ter plaatse (landenvertegenwoordiger), de jaarlijkse bezoeken van onze landencoördinatoren en ons netwerk van lokale deskundigen, zijn we goed op de hoogte van de problematiek en de mogelijkheden. De adviseurs ter plaatse toetsen de haalbaarheid van projecten en controleren de ontwikkeling ervan. De projecten worden regelmatig bezocht door de Nederlandse coördinatoren en onze landenvertegenwoordiger.
 
In de genoemde landen ondersteunt Het Maagdenhuis uitsluitend projecten die worden geïnitieerd en onderhouden door de lokale bevolking. Veelal betreft het kleinschalige projecten.

Onze visie is, dat de lokale bevolking zelf verantwoordelijk is voor de verbetering van de eigen levensomstandigheden. Het Maagdenhuis werkt daarom niet alleen kleinschalig, maar ook uitsluitend in samenwerking met initiatieven vanuit de bevolking. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van initiatief, voor het gebruik van middelen en voor onderhoud.
In ontwikkelingslanden hebben projecten, die al zijn gestart, de voorkeur. Onze begeleiding houdt niet op na de toekenning van een bijdrage, vaak houden we jarenlang contact.

Togo6

Onze aandachtsgebieden