Actueel

Privacyverklaring

Gepubliceerd op 17 juli 2018 12:00

De Stichting Het R.C. Maagdenhuis neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht.
Lees verder...............

Jaarverslag 2017

Gepubliceerd op 26 juni 2018 10:25

Het doet ons plezier u te berichten dat het Jaarverslag 2017 en de verklaring van de onafhankelijke accountant middels een link als PDF bestand beschikbaar is voor belanghebbenden en geïnteresseerden.

Jaarplan 2018

Gepubliceerd op 21 december 2017 12:26

Het doet ons genoegen u te berichten dat het Jaarplan 2018 door middel van deze link als PDF bestand is te downloaden.

Jaarverslag 2016

Gepubliceerd op 30 juni 2017 09:18

Het doet ons plezier u te berichten dat het Jaarverslag 2016 en de verklaring van de onafhankelijke accountant middels een link als PDF bestand beschikbaar is voor belanghebbenden en geïnteresseerden.

Jaarverslag 2015

Gepubliceerd op 29 juni 2016 08:23

Het doet ons plezier u te berichten dat middels deze link het Jaarverslag 2015 met accountantsverklaring

als Pdf-bestand beschikbaar is voor belanghebbenden en geïnteresseerden..

Mei 2016

Gepubliceerd op 19 mei 2016 16:23

Ten aanzien van projecten Nederland is Stichting Het R.C. Maagdenhuis momenteel bezig met het opzetten van een drietal programma’s (vluchtelingen - ouderen - jongeren) naast de reguliere aanvragen. Dit betekent dat een deel van het budget, met ingang van september 2016, niet langer gebruikt wordt voor de reguliere aanvragen, zoals de afgelopen jaren het geval was, maar ingezet wordt voor deze programma’s.

Een gevolg kan zijn dat reguliere aanvragen sneller afgewezen worden of niet meer in behandeling worden genomen.

Intentie overeenkomst

Gepubliceerd op 29 maart 2016 11:41

Woensdag 23 maart 2016 was een belangrijke datum voor de woongroep van de Stichting Groepswonen Migranten Ouderen (SGMO) in Hoofddorp.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd door WoonZorg Nederland, SGMO en WoonSaem, in bijzijn van wethouder Ton Horn (links op de foto), de intentieovereenkomst ondertekend voor een woongroep van migranten ouderen. De woongroep huurt 22 appartementen in het nieuwbouwcomplex De Eijk aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp. Na vele jaren van voorbereiding zullen de ouderen in het najaar hun woningen kunnen betrekken. Namens de betrokken organisaties tekenden Glenn Hussain, bestuursvoorzitter SGMO, Cristel Anderson, clustermanager WoonZorg Nederland, en Harry Moeskops, voorzitter WoonSaem (resp. 3e, 4e e 5e van links).

Groepsfoto

Maand van het Inhuisplaatsen

Gepubliceerd op 09 juli 2015 13:45

In oktober 2015 organiseert De Alliantie Kind in Gezin de maand van het Inhuisplaatsen. Stichting Het R.C. Maagdenhuis is partner in De Alliantie Kind in Gezin. 

Er is een maand vol activiteiten gepland die laten zien dat uit huis geplaatste kinderen het beste af zijn in een pleeggezin of gezinshuis. Lees hier het persbericht en doe mee. 

Bijeenkomsten voor oud-wezen

Gepubliceerd op 08 december 2014 12:28

Het Maagdenhuis organiseert elk jaar voor de oud-wezen verschillende uitstapjes en bijeenkomsten. Deze oudere dames hebben in een van de vroegere huizen van het Maagdenhuis gewoond. Door elkaar te ontmoeten worden herinneringen gedeeld en ervaringen uitgewisseld.

Op 18 december organiseert het Nationaal Ouderenfonds met Coalitie Erbij een sfeervol Kerstconcert. De oud-wezen van Het Maagdenhuis zijn hiervoor uitgenodigd. Op 22 april 2015 wordt er een reünie georganiseerd. In juni 2015 zal er een uitstapje plaatsvinden.

Geloofinjeproject: een platform voor zin-volle initiatieven

Gepubliceerd op 25 november 2014 10:50

Geloofinjeproject is een platform voor religieuze en levensbeschouwelijke projecten van organisaties in Nederland. Op de website www.geloofinjeproject.nl staan crowdfundingacties die zijn geïnspireerd vanuit geloof, religie, spiritualiteit of zingeving. 

Het platform wil ruimte bieden aan het creatief en ondernemend werven van steun voor zin-volle projecten. Het Maagdenhuis ondersteunt de Stichting Geloofinjeproject. Help mee de initiatieven mogelijk te maken!

Onze aandachtsgebieden