De aanvraag

Wilt u weten of uw project een kans maakt op een donatie van Het Maagdenhuis?
Een aanvraag voor een project in Togo, Senegal of Suriname kan alleen via het e-mailadres info@maagdenhuis.nl of per reguliere post worden ingediend.
Gaat het om een project in Nederland? Dan kunt u het beste toetsen of uw project in aanmerking komt, door het invullen van onze quick scan. Dit is niet alleen een eerste toets, maar is ook nodig om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier.

Als de quick scan aangeeft dat uw project in principe zou kunnen passen binnen onze doelstellingen, dan kunt u een aanvraag indienen. Na de quick scan kunt u direct beginnen met het invullen van het aanvraagformulier.
U kunt het invullen tussentijds onderbreken. U krijgt dan een code en wachtwoord waarmee het aanvraagformulier opnieuw geopend kan worden via de link in deze pagina.
Code en wachtwoord worden eenmalig verstrekt. U kunt deze gegevens naar uw e-mail adres laten sturen en/of ergens noteren of printen.

Bij het aanvraagformulier dient een aantal stukken te worden gevoegd (geupload). Het is aan te raden die vooraf digitaal beschikbaar te hebben.
1. Projectplan, projectbegroting en dekkingsplan
2. Statuten
3. Uittreksel Kamer van Koophandel (ondertekend en niet ouder dan een jaar)
4. Inhoudelijk jaarverslag van uw organisatie
5. Jaarrekening van het afgelopen jaar (balans en resultatenrekening)

Na voltooiing van uw digitale aanvraag, ontvangt u via uw e-mail een kopie van het ingevulde formulier. De codes zijn dan niet meer bruikbaar.

Om verder te werken in een opgeslagen aanvraag klikt u op: Verder werken aan uw aanvraag

Per post
Hoewel wij het liefst uw aanvraag door middel van het internet formulier ontvangen, kan de aanvraag ook per gewone post of per e-mail gestuurd worden. De gewenste stukken staan hiervoor opgesomd.

U kunt uw aanvraag met bijlagen per post sturen naar:
Stichting Het R.C. Maagdenhuis
Herengracht 220
1016 BT AMSTERDAM

Of per e-mail naar: info@maagdenhuis.nl

De doorlooptijd van een aanvraag kan, afhankelijk van de complexiteit en de grootte van het bedrag, variëren van 4 weken tot 4 maanden.
Voor de omvang van het bedrag stellen wij geen boven- of ondergrens. Kleine projecten zijn even welkom als grote. Onze bijdragen liggen gemiddeld onder het niveau van € 10.000,-. Grotere bedragen komen zeker voor, maar zijn geen standaard.

Met ingang van 2014 zijn voor bepaalde thema’s deelbudgetten ingevoerd. Als zo’n deelbudget in een kalenderjaar is uitgeput, moeten wij wachten tot een volgend jaar voor verdere behandeling. De betreffende aanvragers krijgen daarover uiteraard bericht.

Aan het inzenden van het aanvraagformulier kunnen geen rechten worden ontleend. Door het inzenden van het aanvraagformulier geeft u toestemming aan de Stichting om de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen op te slaan en te verwerken. Besluiten over donaties worden door de Stichting zonder last of ruggespraak genomen en zijn volledig ter eigener discretie.

Onze aandachtsgebieden