Stichting Het R.C. Maagdenhuis ondersteunt maatschappelijke projecten gericht op sociale activering van (kwetsbare) jongeren en ouderen. De stichting is voortgekomen uit het katholieke meisjesweeshuis dat tot 1953 was gehuisvest op het Spui te Amsterdam.

Het Maagdenhuis werkt veel samen met andere fondsen.

EEN AANVRAAG DOEN