Stichting Het R.C. Maagdenhuis ondersteunt maatschappelijke projecten gericht op sociale activering van (kwetsbare) jongeren en ouderen. De stichting is voortgekomen uit het katholieke meisjesweeshuis dat tot 1953 was gehuisvest op het Spui te Amsterdam.

Het Maagdenhuis werkt samen met andere fondsen.

Het aanvragenportal is met ingang van 1 november 2022 gesloten.