Stimuleringsprogramma Initiatieven van Jongeren

Zelf je kansen creëren, anderen ontmoeten en je netwerk vergroten

Het Maagdenhuis wil kleinschalige initiatieven van jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar stimuleren en daarmee kansen creëren om je wereld te verbreden en je verder te ontplooien. Zelf je kansen creëren en je netwerk vergroten.

Wat heb jij nodig om verder te komen? In jouw eigen buurt of wijk wonen misschien wel mensen waar je veel van kunt leren maar die je niet vanzelf ontmoet! Wat mis jij in jouw omgeving om je kansen op een betere toekomst te vergroten? Heb jij een leuk idee en heb je zin om iets samen met anderen te ondernemen?

Jouw idee kan misschien wel werkelijkheid worden! In 2019 zal er een nieuwe call-out en selectie plaatvinden van initiatieven van jongeren. Heb je interesse? Houd de website in de gaten of mail naar jongeren@maagdenhuis.nl als je op de hoogte gehouden wilt worden.

Privacyverklaring

De Stichting Het R.C. Maagdenhuis neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn afgegeven of daarmee verenigbare doeleinden. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze verklaring laten wij u weten hoe wij dat doen. Wij verzamelen of gebruiken de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen voor de hieronder beschreven doeleinden.

Persoonsgegevens van relaties

De persoonsgegevens die wij ontvangen (hebben) van onze relaties slaan wij zorgvuldig op. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons ter beschikking zijn gesteld.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die wij ontvangen, kunnen met derden worden gedeeld als met u is afgesproken dat wij uw gegevens mogen delen. Dit kan bijvoorbeeld spelen als een organisatie via onze website of op een andere wijze schriftelijk een aanvraag ingediend heeft voor een donatie en wij voor het vervolgtraject derden inschakelen. Onze bestuursleden en onze werknemers respecteren de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Website statistieken

Het Maagdenhuis maakt via zijn website gebruik van cookies en/of website statistieken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik door verschillende bezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoeften van gebruikers.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens zolang als het nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Daarna verwijderen wij uw persoonsgegevens uit onze bestanden. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Rechten i.v.m. uw gegevens

In sommige gevallen is er recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Als wij uw persoonsgegevens bewaren op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen ?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op: info@maagdenhuis.nl

Reguliere aanvragen t.a.v. projecten in Nederland

Nieuwe programma’s

Intentie overeenkomst

Bijeenkomsten voor oud-wezen