Koninklijke onderscheiding

Wij zijn bijzonder trots op onze collega Najia Aabid. Najia ontving op 26 april jl. een koninklijke onderscheiding voor haar jarenlange maatschappelijke inzet. Bij het Maagdenhuis heeft Najia zich ingezet voor projecten in Marokko en de Stichting WoonSaem. Momenteel is zij landencoördinator in Marokko.

Het Maagdenhuis vertrekt uit Suriname

Het Bestuur van het Maagdenhuis heeft besloten het werk in Suriname in de komende jaren te beëindigen. Enerzijds dwingt de financiële realiteit tot enige beperking van de activiteiten, anderzijds is de maatschappelijke vraagdruk in Nederland ook groter dan ooit. Voor de periode 2021 tot eind 2023 wordt een afbouwprogramma opgesteld met de organisaties waar wij het meest mee hebben samengewerkt. Nieuwe aanvragen worden helaas niet meer in behandeling genomen.