Contact

Stichting Het R.C. Maagdenhuis
Herengracht 220
1016 BT  Amsterdam
T: 020 624 39 03
E: info@maagdenhuis.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 9.00 uur en 15.30 uur. U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres.

De Stichting Het R.C. Maagdenhuis is een ANBI.
Het fiscale nummer (ofwel RSIN) is 2958764.

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden ter Liefde Gods en alzo om niet. Het lidmaatschap van de giftencommissies is ook onbezoldigd. De stichting heeft een eigen salarisregeling en volgt op vrijwillige basis de overige arbeidsvoorwaarden uit de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.