Brentano Brengt Muziek

Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms heeft, naast het jaarlijkse giftenbudget, geld vrijgemaakt voor kleinschalige muziek- en zangactiviteiten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit kan zijn op een huiskamer voor een afdeling waar dementerende ouderen wonen, maar ook voor een groter publiek in de recreatiezaal.

Verzorgings- en verpleeghuizen kunnen een aanvraag indienen via de website van Brentano. De procedure is eenvoudig; kijk op www.brentanosteun.nl voor de voorwaarden en aanmelding.