Noodfondsen coronacrisis

Door de coronacrisis bestaat er een grote behoefte aan extra steun voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Het Maagdenhuis draagt bij aan drie corona noodfondsen:

– kwetsbaarthuis.nl: een crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis;

– kleinecoronahulp.nl: voor buurtinitiatieven gericht op het tegengaan van eenzaamheid, voedselvoorziening en alternatieve opvang van dak- en thuislozen;

– netwerkdak.nl: voor inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat.