Privacyverklaring

De Stichting Het R.C. Maagdenhuis neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn afgegeven of daarmee verenigbare doeleinden. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze verklaring laten wij u weten hoe wij dat doen. Wij verzamelen of gebruiken de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen voor de hieronder beschreven doeleinden.

Persoonsgegevens van relaties

De persoonsgegevens die wij ontvangen (hebben) van onze relaties slaan wij zorgvuldig op. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons ter beschikking zijn gesteld.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die wij ontvangen, kunnen met derden worden gedeeld als met u is afgesproken dat wij uw gegevens mogen delen. Dit kan bijvoorbeeld spelen als een organisatie via onze website of op een andere wijze schriftelijk een aanvraag ingediend heeft voor een donatie en wij voor het vervolgtraject derden inschakelen. Onze bestuursleden en onze werknemers respecteren de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Website statistieken

Het Maagdenhuis maakt via zijn website gebruik van cookies en/of website statistieken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik door verschillende bezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoeften van gebruikers.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens zolang als het nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Daarna verwijderen wij uw persoonsgegevens uit onze bestanden. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Rechten i.v.m. uw gegevens

In sommige gevallen is er recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Als wij uw persoonsgegevens bewaren op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen ?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op: info@maagdenhuis.nl