Theresia Spijker Fonds fonds op naam bij Het Maagdenhuis

Op 10 december ondertekenden de besturen van Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting en Stichting Het R.C. Maagdenhuis de overeenkomst tot instelling van het Fonds op Naam: het Theresia Spijker Fonds. Met ingang van 1 januari 2019 zijn het vermogen(sbeheer) en de behandeling van projectaanvragen overgedragen aan Het Maagdenhuis.

 Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting geven financiële ondersteuning aan sociaal-maatschappelijke projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de metropoolregio Amsterdam. Met ‘metropoolregio Amsterdam’ wordt bedoeld de stadsregio Amsterdam, aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland.

 Het Maagdenhuis verzorgt al sinds 2008 het bestuurssecretariaat van beide stichtingen. Beknopte informatie over de geschiedenis van de Stichting Vredenburgh en de Theresia Spijkerstichting en over de historische banden tussen de drie fondsen, vindt u op deze webpagina.

Subsidieaanvragen voor het Theresia Spijker Fonds kunnen ingediend worden via de website van Het Maagdenhuis.