Eigen projecten Maagdenuis en Co-ontwikkeling

Het Maagdenhuis signaleert ook zelf ‘nieuwe noden’ en voert hierin een proactief beleid, wat leidt tot meerjarige focus programma’s. Het proactieve beleid leidt er in enkele gevallen toe dat Het Maagdenhuis zelf het (mede-)initiatief neemt voor projecten:

 • Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA)

  Mensen die hun post niet meer openen en het overzicht over hun financiën verliezen, verliezen ook hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

  Zij missen inkomsten, hebben geen overzicht (meer) op hun uitgaven en belanden in betalingsachterstanden en schulden. Veel mensen komen daardoor in een isolement terecht. Deze problematiek was voor Het Maagdenhuis de reden om in 2006 samen met de Vereniging Humanitas en het Nationaal Ouderenfonds het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie (LSTA) op te zetten. In 2015 is het LSTA veranderd van Steunpunt naar Stimuleringsnetwerk. Het belangrijkste doel is bijdragen aan effectieve ondersteuning aan mensen met administratieve en/of financiële problemen door geschoolde vrijwilligers en coördinatoren. Kijk voor meer info op www.lsta.nl

  Lees verder
 • WoonSaem

  Oudere migranten – een snel groeiende groep in Nederland – hebben niet alleen last van gebruikelijke beperkingen als gevolg van hun leeftijd, maar kampen vaak ook met andere problemen: een laag inkomen, een slechte woonsituatie en sociaal isolement als gevolg van de taalbarrière.

  Daarbij maken zij vaak weinig gebruik van de formele zorg, terwijl de informele zorg van hun familie minder wordt. Het Maagdenhuis nam in 2008 het initiatief voor een stimuleringsprogramma WoonSaem, gericht op de woon- en leefsituatie van oudere migranten. Binnen WoonSaem ondersteunen we allochtone ouderen die op zoek zijn naar een gemeenschappelijke woonvorm. Daarbij wordt gebruik wordt gemaakt van een methodiek waarin de ouderen zelf betrokken worden bij het realiseren van hun woongroep. Kijk voor meer info op www.woonsaem.nl

  Lees verder
 • Alliantie Kind in Gezin

  In Nederland groeien jaarlijks tienduizenden uithuisgeplaatste kinderen op buiten hun gezin van herkomst. Ruim de helft woont in pleeggezinnen.

  De andere kinderen komen veelal terecht in een residentiële voorziening. De hulp binnen de jeugdzorg kenmerkt zich op dit moment nogal eens door vele ver-, over- en doorplaatsingen van deze kinderen. Het belang van stabiliteit en continuïteit in de opvoeding geldt ook voor kinderen die om welke reden dan ook niet meer bij de eigen ouders kunnen opgroeien en uit huis worden geplaatst.
  In 2010 namen de Rudolphstichting, Gezinshuis.com en Het Maagdenhuis daarom het initiatief voor de oprichting van de Alliantie Kind in Gezin. Inmiddels hebben tientallen instellingen, fondsen en bedrijven zich als partner aangesloten bij de Alliantie. De Alliantie wil de schrijnende situatie van veel uit huis geplaatste kinderen verbeteren door 10.000 extra plaatsen in gezinshuizen en pleeggezinnen te (doen) realiseren. De Alliantie besteedt specifiek aandacht aan de ontwikkeling van gezinshuizen. Meer informatie is te vinden op www.inhuisplaatsen.nu

  Lees verder
 • Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen

  Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen biedt ondersteuning bij het omgaan met levensvragen van ouderen in zorg en welzijn.

  De kernpartners vinden dat aandacht voor levensvragen hoort bij een goede kwaliteit van zorg en welzijn voor ouderen. Zij bundelen hun krachten om aandacht voor levensvragen als een vanzelfsprekende dimensie in de uitvoeringspraktijk van zorg en welzijn te verankeren. Ook willen zij andere organisaties betrekken bij die aandacht in zorg en welzijn op landelijk en gemeentelijk niveau, zodat een breed netwerk ontstaat. Kijk hier voor meer informatie over Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen.

  Lees verder