Geschiedenis

 • 2016

  Marokko

  Sinds 2016 is Het Maagdenhuis actief in Marokko. De nadruk van de projecten ligt vooralsnog op ouderenzorg, kinderen met een beperking en onderwijskansen voor meisjes uit rurale gebieden.

 • 2015

  Programma’s

  Sinds 2015 zijn bij Het Maagdenhuis, naast de reguliere aanvragen Nederland, een drietal programma’s gestart. De thema’s zijn: vluchtelingen -educatie en traumaverwerking- , ouderen ‘netwerken onder de radar’ en initiatieven van jongeren.

 • 2010

  Alliantie Kind in Gezin

  In 2010 namen de Rudolphstichting, Gezinshuis.com en Het Maagdenhuis het initiatief voor de oprichting van de Alliantie Kind in Gezin. De Alliantie wil de schrijnende situatie van veel uit huis geplaatste kinderen verbeteren door 10.000 extra plaatsen in gezinshuizen en pleeggezinnen te (doen) realiseren.

 • 2008

  Suriname

  Sinds 2008 is Het Maagdenhuis actief in Suriname, waar samengewerkt wordt met lokale stichtingen die zich inzetten voor kinderen en ouderen.

 • 2008

  Opstart WoonSaem

  Het Maagdenhuis nam in 2008 het initiatief voor een stimuleringsprogramma WoonSaem, gericht op de woon- en leefsituatie van oudere migranten. Binnen WoonSaem worden allochtone ouderen ondersteund die op zoek zijn naar een gemeenschappelijke woonvorm.

 • 2006

  Oprichting LSTA

  In 2006 heeft Het Maagdenhuis samen met Vereniging Humanitas en het Nationaal Ouderenfonds het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie (LSTA) opgezet, om een impuls te geven aan projecten waarbij vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen bij het weer op orde krijgen van hun financiële administratie.

 • 2004

  Samenwerking Nationaal Ouderenfonds

  Van 2004 tot en met 2017 heeft Het Maagdenhuis samengewerkt met het Nationaal Ouderenfonds in het financieren van ouderenprojecten. Per 2018 concentreert het Ouderenfonds zich geheel op de ontwikkeling en uitvoering van eigen projecten.

 • 2003

  Kaliningrad Rusland

  Van 2003 tot en met 2011 was Het Maagdenhuis betrokken bij het uitvoeren van sociaal-maatschappelijke projecten in de Russische regio Kaliningrad. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het Russische kantoor Profko.

 • 2002

  Samenwerking Brentano’s Steun des Ouderdoms

  Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis ‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’ is in oktober 1821 opgericht en heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouderen. Sinds 2004 werkt de stichting nauw samen met Het Maagdenhuis ten aanzien van het toekennen van giften.

 • 2002

  Afrika: Senegal en Togo

  Van 2002 tot en met 2019 was Het Maagdenhuis actief in Senegal en Togo waar, in zeer nauwe samenwerking met lokale vertegenwoordigers in beide landen, projecten werden geïnitieerd op onder andere het gebied van onderwijs (aan vrouwen en kinderen), landbouw (vrouwentuinen), schoon water, ouderenzorg en jeugdzorg (opvang/weeshuizen en ontmoeting).

 • 1999

  Zwerfjongeren Onder Dak

  Tussen 1996 en 2005 heeft Het Maagdenhuis samen met de Volksbond en de woningcorporatie het Oosten geijverd voor een nieuw pension en opvang van zwerfjongeren in Amsterdam. Onder de paraplu van het samenwerkingsverband SZOD (Start Zwerfjongeren Onder Dak), werd het doel bereikt en het nieuwe Bertolt Brechthuis (BBH) in 2005 geopend.

 • 1992

  Samenwerkende Fondsen Midden en Oost Europa (CNF)

  Na een pioniersfase van 1989-1992 was Het Maagdenhuis vanaf 1992 tot en met 2007 één van de initiatief nemers van het CNF en daarmee nauw betrokken bij de opbouw van het maatschappelijk middenveld in Estland en Litouwen.

   

 • 1970

  Het Maagdenhuis als fonds

  Sinds 1970 fungeert Het Maagdenhuis als fonds, dat zich toelegt op kleinschalige steun aan projecten. Het gaat niet alleen om financiële steun, maar ook om advies aan die projecten. Uiteindelijk is die geheel nieuwe werkwijze in de loop van de jaren zeventig en tachtig uitgegroeid tot de ‘missie’ van Het Maagdenhuis. Voor de oud-bewoonsters van Het Maagdenhuis wordt er jaarlijks een reünie georganiseerd en is maatschappelijk werk beschikbaar.

 • 1953

  Sluiting van Het Maagdenhuis als weeshuis


  Door de verbeterde economische en gezondheidssituatie in de 20e eeuw daalde het aantal weesmeisjes. Ook veranderden de inzichten over de zorgverlening. In 1953 sloot Het Maagdenhuis als weeshuis de poorten; het pand is nu eigendom van de Universiteit van Amsterdam.

 • 1890

  Oprichting Huize St. Elisabeth

  In de tweede helft van de 19e eeuw werden in Het Maagdenhuis ook veel ongeneeslijk zieken verpleegd, waaronder veel oud-wezen. In 1890 werd voor die zorg Huize St. Elisabeth aan de Mauritskade gesticht. Later kreeg dit huis de functie van bejaardenverzorging en na de sluiting in 1953 van Het Maagdenhuis werden hier de laatste inwonende wezen gehuisvest. In 1967 werd ook Huize St. Elisabeth gesloten.

 • 1840

  Zusters van Liefde

  Vanaf 1840 werd de zorg en huisvesting van de kinderen toevertrouwd aan de Zusters van Liefde. De zusters gaven zelf taalonderwijs en christelijk onderricht en besteedden veel aandacht aan de vorming in naaldvakken. De zusters hebben die taak gedurende meer dan een eeuw vervuld.

 • 1780

  Nieuwbouw van Het Maagdenhuis aan het Spui

  In 1780 werd besloten het eeuwenoude complex te vervangen door nieuwbouw. Onder architectuur van Abraham van der Hart verrees een bijzonder monumentaal gebouw, dat velen nu kennen als Het Maagdenhuis aan het Spui. In de eerste decennia bood het nieuwe gebouw plaats aan bijna 400 kinderen en dertien verzorgsters.

 • 1628

  Vestiging van Het Maagdenhuis aan het Spui

  Amsterdam kende in de zestiende eeuw veel wezen door de lage levensverwachting (35 tot 40 jaar) en de relatief grote gezinnen. Het katholieke meisjesweeshuis groeide snel en na verschillende verhuizingen, werd het in 1628 gevestigd aan het Spui. In de periode tot 1750 breidde Het Maagdenhuis uit, dankzij de vrijgevigheid van de Amsterdamse kooplieden.

 • 1570

  Oprichting van Het Rooms Catholijk Maagdenhuis

  Twee Amsterdamse vrouwen namen in 1570 de zorg op zich voor enkele meisjeswezen. Daarmee begon de geschiedenis van Het Rooms Catholijk Maagdenhuis.