Missie en Beleid

De kernactiviteit van Het Maagdenhuis is maatschappelijke projecten te ondersteunen door een financiële bijdrage en/of door advies en begeleiding. Het gaat om projecten, die veelal op initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en/of die direct ten goede komen aan sociale activering van de doelgroep. De primaire doelgroepen zijn jongeren en ouderen. Het Maagdenhuis signaleert ook zelf ‘nieuwe noden’ en voert hierin een proactief beleid, wat leidt tot meerjarige focus programma’s. Het proactieve beleid leidt er in enkele gevallen toe dat Het Maagdenhuis zelf het (mede-)initiatief neemt voor projecten. Het Maagdenhuis besteedt 50% van de middelen binnen en 50% buiten Nederland. In Nederland wordt het grootste deel van de middelen besteed aan meerjarige focusprogramma’s en aan projecten waarbij Het Maagdenhuis zelf betrokken is als (mede-)initiatiefnemer. Daarbij werkt Het Maagdenhuis nauw samen met andere fondsen. Buiten Nederland is het Maagdenhuis momenteel actief in Marokko en is het Maagdenhuis activiteiten aan het afbouwen in Suriname. Kijk voor meer informatie over ondersteuning van projecten onder Werkgebieden & Aanvragen.