Missie en Beleid

De kernactiviteit van Het Maagdenhuis is maatschappelijke projecten te ondersteunen door een financiële bijdrage en/of door advies en begeleiding. Het gaat om projecten, die veelal op initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en/of die direct ten goede komen aan sociale activering van de doelgroep. De primaire doelgroepen zijn jongeren en ouderen. Het Maagdenhuis signaleert ook zelf ‘nieuwe noden’ en voert hierin een proactief beleid, wat leidt tot meerjarige focus programma’s. Het proactieve beleid leidt er in enkele gevallen toe dat Het Maagdenhuis zelf het (mede-)initiatief neemt voor projecten. 

Het Maagdenhuis besteedt 50% van de middelen binnen en 50% buiten Nederland. In Nederland wordt het grootste deel van de middelen besteed aan meerjarige focusprogramma’s en aan projecten waarbij het Maagdenhuis zelf betrokken is als (mede-)initiatiefnemer. Buiten Nederland is het Maagdenhuis momenteel actief in Suriname, Marokko, Senegal en Togo, waar zij ondersteunend is aan de activiteiten van lokale organisaties. Kijk voor meer informatie over ondersteuning van projecten onder Werkgebieden & Aanvragen.

Samenwerking met andere fondsen

Het Maagdenhuis probeert haar missie te verwezenlijken door een goed contact met maatschappelijke organisaties en door samenwerking met andere fondsen, welke intensief worden betrokken bij het realiseren van de meerjarige focusprogramma’s van Het Maagdenhuis. 
Structurele samenwerking is er met het fonds Brentano’s Steun des Ouderdoms; de besluitvorming over projecten vindt plaats in één gezamenlijke giftencommissie. Daarnaast werkt Het Maagdenhuis nauw samen met Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting, Stichting Marie Louise en met de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser. 

Het Maagdenhuis maakt deel uit van de Samenwerkende Fondsen voor Ouderen, samenwerkende Jongerenfondsen en het Landelijk Fondsen Overleg en is lid van het FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland.