Samenwerking fondsen

Structurele samenwerking is er met het fonds Brentano’s Steun des Ouderdoms; de besluitvorming over projecten vindt plaats in één gezamenlijke giftencommissie.

Daarnaast werkt Het Maagdenhuis nauw samen met Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting, Stichting Marie Louise, Stichting Centrum Ontmoeting der Volkeren (COV) en met de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser.

In de meerjarige focusprogramma’s van Het Maagdenhuis wordt met verschillende fondsen samengewerkt. Ook draagt Het Maagdenhuis bij aan het platform wijdoenmee.nu voor kleinschalige projecten met vluchtelingen.

Het Maagdenhuis maakt deel uit van de Samenwerkende Fondsen voor Ouderen, samenwerkende Jongerenfondsen en het Landelijk Fondsen Overleg en is lid van de FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland.