Samenwerking fondsen

Het Maagdenhuis werkt nauw samen met de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser.

Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting hebben besloten om de samenwerking met het Maagdenhuis te beëindigen. Door het Maagdenhuis zullen de lopende toezeggingen uit het Theresia Spijker Fonds, het fonds op naam dat is ingesteld door Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting, worden afgewikkeld. Verslagen en afrekeningen kunnen naar het bekende contactadres worden gestuurd. Het is niet langer mogelijk om bij het Maagdenhuis aanvragen in te dienen voor het Theresia Spijker Fonds.

Het Maagdenhuis maakt deel uit van de Samenwerkende Fondsen voor Ouderen, samenwerkende Jongerenfondsen en het Landelijk Fondsen Overleg en is lid van de FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland.