Samenwerking fondsen

Het Maagdenhuis werkt nauw samen met Stichting Marie Louise, Stichting Centrum Ontmoeting der Volkeren (COV) en met de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser.

Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms heeft na ruim 20 jaar samenwerking besloten om afscheid te nemen. Het fonds is verhuisd naar Stichting RCOAK. Het nieuwe adres is:

Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms
Keizersgracht 334
1016 EZ  Amsterdam
Het e-mailadres blijft ongewijzigd: info@brentanosteun.nl
Voor informatie over Brentano: www.brentanosteun.nl

Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting hebben besloten om de samenwerking met het Maagdenhuis te beëindigen. Door het Maagdenhuis zullen de lopende toezeggingen uit het Theresia Spijker Fonds, het fonds op naam dat is ingesteld door Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting, worden afgewikkeld. Verslagen en afrekeningen kunnen naar het bekende contactadres worden gestuurd. Het is niet langer mogelijk om bij het Maagdenhuis aanvragen in te dienen voor het Theresia Spijker Fonds. 

Het Theresia Spijker Fonds neemt tot 1 oktober 2022 geen nieuwe aanvragen in behandeling. Voor contactgegevens: www.theresiaspijkerfonds.nl

In de meerjarige focusprogramma’s van Het Maagdenhuis wordt met verschillende fondsen samengewerkt. Ook draagt Het Maagdenhuis bij aan het platform wijdoenmee.nu voor kleinschalige projecten met vluchtelingen.

Het Maagdenhuis maakt deel uit van de Samenwerkende Fondsen voor Ouderen, samenwerkende Jongerenfondsen en het Landelijk Fondsen Overleg en is lid van de FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland.