Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting

Blijvend doel van weldadigheid
Stichting Vredenburgh ter ondersteuning van projecten in de ouderenzorg, is voortgekomen uit het rooms-katholieke oudevrouwenhuis Vredenburgh dat in 1829 werd geopend door Anna Helena Theresia Spijker (1794-1839). De stichtster, geboren in Duitsland, groeide op in Amsterdam in het gezin van haar tante Maria Engelina Spijker (1757-1835) en Johannes Loohuys (1766-1835).
Loohuys had in de Warmoesstraat een winkel in kruidenierswaren en zuivel. Daarmee vergaarde hij een bescheiden vermogen, dat hij voor ‘een blijvend doel van weldadigheid’ bestemde. Samen met zijn ongehuwd gebleven nicht besloot hij in 1829 een tehuis te openen voor behoeftige oude roomse vrouwen. In het pand Vredenburgh op de kop van de Oudezijds Voorburgwal bood Theresia Spijker onderdak aan vier arme bejaarde katholieke vrouwen. Met de erfenis van haar in 1835 overleden pleegouders opende zij in hetzelfde pand op 22 mei 1836 officieel het Rooms-Catholyk Burger Oudevrouwenhuis Vredenburgh.

Tehuis voor 40 vrouwen
Na de dood van Theresia Spijker in 1839, voorzag haar testament in de middelen om het tehuis voort te zetten. Sindsdien is Vredenburgh steeds bestuurd door leden uit de katholieke stedelijke elite: bankiers, juristen, notarissen, kooplieden en makelaars, met namen als Van den Biesen, Blaisse, Van Cranenburgh, Heukensfeldt Jansen, Nieuwenhuys, Pichot, Regout, Sterck, Verwer en Westerwoudt. Na verbouwingen en gestage uitbreidingen met achter- en naastgelegen panden, vonden halverwege de 19de eeuw veertig vrouwen onderdak in Vredenburgh. Deze in vergelijking met andere tehuizen kleinschalige opzet maakte dat de leefomstandigheden van de bewoonsters relatief goed waren te noemen.

Renaissance-gevel
Een grote verbouwing in 1890 naar ontwerp van Adrianus Cyrianus Bleijs (1842-1912) veranderde het aanzien ervan ingrijpend. Het gebouw kreeg een gevel in een stijl die naar de mode van de tijd teruggreep op de Hollandse renaissance.
Ondanks deze verbouwing vertoonden de panden gaandeweg steeds meer bouwkundige tekortkomingen. Toen na de Tweede Wereldoorlog ook de financiële tekorten opliepen, miste het bestuur de souplesse om het tehuis aan te passen aan de nieuwe tijd. In 1977 werd het tehuis tenslotte gesloten en het pand Vredenburgh verkocht.

Nieuw Vredenburgh
Enkele jaren later werd met steun en advies van Stichting Het R.C. Maagdenhuis op de Postjesweg een ‘Nieuw Vredenburgh’ geopend, dat in samenspraak met ouderen in de buurt was ontworpen. Voorzieningen die niet uit overheidssubsidies konden worden gefinancierd, werden gerealiseerd door de in 1977 opgerichte Theresia Spijker Stichting.
De Stichting Vredenburgh, die nog steeds de nalatenschap van Theresia Spijker beheert, steunt sinds de jaren negentig, in samenwerking met Het Maagdenhuis, vele goede doelen voor ouderenzorg.

Theresia Spijker Fonds, fonds op  naam bij Het Maagdenhuis
Op 10 december ondertekenden de besturen van Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting en Stichting Het R.C. Maagdenhuis de overeenkomst tot instelling van het Fonds op Naam: het Theresia Spijker Fonds. Met ingang van 1 januari 2019 zijn het vermogen(sbeheer) en de behandeling van projectaanvragen overgedragen aan Het Maagdenhuis.

De doelstelling blijft ongewijzigd: financiële ondersteuning aan sociaal-maatschappelijke projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de metropoolregio Amsterdam. Met ‘metropoolregio Amsterdam’ wordt bedoeld de stadsregio Amsterdam, aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland. Doelstelling en werkgebied worden door het Theresia Spijker Fonds overgenomen.

Het Maagdenhuis verzorgt al sinds 2008 het bestuurssecretariaat van beide stichtingen. Subsidieaanvragen voor het Theresia Spijker Fonds kunnen ingediend worden via de website van Het Maagdenhuis.

Verslag van de in 2018 uitgeoefende activiteiten
Het gecombineerde bestuur van de Stichting Vredenburgh en de Theresia Spijkerstichting is drie maal bijeen geweest. Er werden door beide stichtingen samen 13 verzoeken gehonoreerd (2017: 7 toekenningen; 2016: 6).

De volgende organisaties kregen een bijdrage ten laste van het budget 2018.

 • Stichting WoonSaem, Amsterdam: bijdrage € 6.500, –
 • Stichting HeenenWeer, Amsterdam: aanschaf vervoermiddel € 10.000,-
 • Nationale Vereniging De Zonnebloem, regio Groot Amsterdam: vakantie voor ouderen 2018 € 1.416,-
 • Stichting Adamas Inloophuis, Nieuw Vennep: vaartochten voor ouderen geconfronteerd met kanker € 1.800,-
 • Woongroepvereniging ‘NOS PERLA’, Amsterdam: aanschaf pc, printer, tv en geluidsinstallatie € 2.500,-
 • Stichting 21st Century Skills, Amsterdam; project ‘Thuisgevoel, oudere doven’     € 3.000,-
 • Stichting Present Zaanstreek, Zaandam: vrijwilligerswerk voor ouderen in de Zaanstreek € 2.500,-
 • Stichting De Dansbeweging, Amsterdam: uitvoering project Gouden Dans 2018/2019 in Volendam € 5.000,-
 • Stichting Participe Amstelland, Amstelveen: start ANWB AutoMaatje Amstelland  € 5.000,-
 • Stichting Muziekstraat, Amsterdam: The Mixtape Club € 2.000,-
 • Stichting Amstelring, Amsterdam: Kerstconcert 2018 € 1.250,-
 • Stichting Muzikaal Mokum, Hilversum: 4 Noorderkerk meezingconcerten voor senioren € 2.500,-
 • Stichting Amstelring, Amsterdam: Nationale Dag van de Mantelzorg € 2.000,-

ANBI gegevens
Fiscaal nummer Stichting Vredenburgh: 8050.33.956
Legal Entity Identifyer (LEI): 724500EGKIWZ12P70I85
Fiscaal nummer Theresia Spijkerstichting: 8000.01.527
Legal Entity Identifyer (LEI): 724500IJTUOH3UVS8M62

Statutaire samenstelling bestuur
De beide stichtingen hebben elk een bestuur, dat bestaat uit dezelfde personen:
Mevrouw drs. A.S. de Sitter, voorzitter
Jhr. drs. I.S. van Lidth de Jeude, secretaris
Drs. W.K.B. Koning, penningmeester
Drs. N.A.M. Perquin
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet en zonder eigenbelang. Er is geen personeel in loondienst.

Jaarplan, jaarstukken en beleidsplan
Jaarplan 2021 Theresia Spijker Fonds
Jaarstukken 2019 Stichting Vredenburgh
Jaarstukken 2019 Theresia Spijkerstichting
Jaarstukken 2018 Stichting Vredenburgh
Jaarstukken 2018 Theresia Spijkerstichting
Beleidsplan Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting 2016-2020