Marokko

Het aanvragenportal is met ingang van 1 november 2022 gesloten.

Het Maagdenhuis is sinds 2016 aan het verkennen en oriënteren op de behoeften en mogelijkheden in Marokko als werkgebied.

Het Maagdenhuis ondersteunt uitsluitend projecten die worden geïnitieerd en onderhouden door de lokale bevolking. Veelal betreft het kleinschalige projecten.

De nadruk van de projecten ligt op de volgende doelgroepen:
– kwetsbare kinderen en jongeren;
– kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of mentale beperkingen;
– onderwijsondersteuning aan meisjes uit rurale gebieden; en
– empowerment voor kwetsbare vrouwen en vrouwen slachtoffer van geweld.