Marokko

Het Maagdenhuis is sinds 2016 aan het verkennen en oriënteren op de behoeften en mogelijkheden in Marokko als werkgebied.

Het Maagdenhuis ondersteunt uitsluitend projecten die worden geïnitieerd en onderhouden door de lokale bevolking. Veelal betreft het kleinschalige projecten.

De nadruk van de projecten ligt vooralsnog op ouderenzorg, kinderen met een beperking en onderwijsondersteuning aan meisjes uit rurale gebieden.

Voor meer informatie of projectadvies kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker Marokko, mw. Najia Aabid.