Nederland

Het Maagdenhuis ondersteunt maatschappelijke projecten die gericht zijn op sociale activering van kwetsbare doelgroepen. Jongeren en ouderen zijn de primaire doelgroepen.

Het Maagdenhuis signaleert zelf ‘nieuwe noden’ en voert hierin een proactief beleid, wat leidt tot meerjarige focus programma’s waar het grootste deel van het budget heen gaat. In deze programma’s wordt samenwerking opgezocht met maatschappelijke organisaties en andere fondsen.

 Momenteel heeft Het Maagdenhuis de volgende programma’s lopen of in ontwikkeling:

Een klein deel van het budget wordt besteed aan projecten buiten de programma’s. Het gaat veelal om projecten van kleinere organisaties, waarbij vrijwilligers een grote rol spelen en waarbij het project op initiatief van de doelgroep is ontstaan.