Programma Initiatieven van JongerenDit programma is afgerond en het is niet meer mogelijk om nieuwe projectvoorstellen in te dienen binnen dit programma. 

Wat heb jij nodig om verder te komen? In jouw eigen buurt of wijk wonen misschien wel mensen waar je veel van kunt leren maar die je niet vanzelf ontmoet! Wat mis jij in jouw omgeving om je kansen op een betere toekomst te vergroten? Heb jij een leuk idee en heb je zin om iets samen met anderen te ondernemen?

Met het Stimuleringsprogramma Initiatieven van Jongeren wilde Het Maagdenhuis helpen eigen initiatieven van en door jongeren mogelijk te maken. Het stimuleringsprogramma zette in op projecten gericht op het verbreden van het (informele) netwerk en wereldbeeld van jongeren, in hun eigen leefomgeving. Hierbij wilden we stimuleren dat jongeren zélf kansen creëren.

Daarbij richtten we ons op jongeren van 15 tot 25 jaar voor wie het krijgen of nemen van kansen niet erg vanzelfsprekend is, zoals jongeren die niet of weinig toegang vinden tot voorzieningen die hen op weg kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Het Maagdenhuis heeft in de afgelopen jaren veel projecten leren kennen die aan jongeren een traject of tijdelijke ondersteuning bieden, waarin zij bijvoorbeeld werknemersvaardigheden opdoen en hun talenten en interesses leren kennen. Veel van deze projecten zijn succesvol. Met dit stimuleringsprogramma wilden we aan jongeren een kans bieden om naast zulke activiteiten of na zo’n traject, met ondersteuning van de organisatie, zelf nog een extra stap te zetten.

Het ging om kleinschalige projecten die jongeren zelf bedacht hadden, waarin zij ook zelf de regie hadden en organisaties een ondersteunende rol hadden. Wij verwachtten van de ondersteunende organisaties een vorm van begeleiding die de jongeren stimuleerde tot kritisch denken, waarbij zij zich bewust werden van hun talenten en gestimuleerd werden hier iets mee te doen. Begeleiding, die jongeren stimuleerde om met open blik met anderen in gesprek te gaan en waarbij ook kritisch met de jongeren in gesprek kon worden gegaan over wat zijzelf nodig hadden.

Het stimuleringsprogramma is in 2017 van start gegaan. In 2019 is gekozen voor een nieuwe opzet, waarbij enkele organisaties geselecteerd zijn om jongeren te enthousiasmeren en te ondersteunen bij hun initiatief.