Programma Initiatieven van JongerenWat heb jij nodig om verder te komen? In jouw eigen buurt of wijk wonen misschien wel mensen waar je veel van kunt leren maar die je niet vanzelf ontmoet! Wat mis jij in jouw omgeving om je kansen op een betere toekomst te vergroten? Heb jij een leuk idee en heb je zin om iets samen met anderen te ondernemen?

Dit programma is afgerond en het is momenteel niet mogelijk om nieuwe projectvoorstellen in te dienen binnen dit programma. Indien u bij Het Maagdenhuis een aanvraag wilt indienen voor een project binnen dit thema, kunt u dit doen via de reguliere aanvraagprocedure voor projecten buiten de programma’s.

Met het Stimuleringsprogramma Initiatieven van Jongeren wilde Het Maagdenhuis helpen eigen initiatieven van en door jongeren mogelijk te maken. Het stimuleringsprogramma zette in op projecten die gericht zijn op het verbreden van het (informele) netwerk en wereldbeeld van jongeren, in hun eigen leefomgeving. Hierbij wilden we stimuleren dat jongeren zélf kansen creëren.

Daarbij richtten we ons op jongeren van 15 tot 25 jaar voor wie het krijgen of nemen van kansen niet erg vanzelfsprekend is, zoals jongeren die niet of weinig toegang vinden tot voorzieningen die hen op weg kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Het Maagdenhuis heeft in de afgelopen jaren veel projecten leren kennen die aan jongeren een traject of tijdelijke ondersteuning bieden, waarin zij bijvoorbeeld werknemersvaardigheden opdoen en hun talenten en interesses leren kennen. Veel van deze projecten zijn succesvol. Met dit stimuleringsprogramma wilden we aan jongeren een kans bieden om naast zulke activiteiten of na zo’n traject, met ondersteuning van de organisatie, zelf nog een extra stap te zetten.

Het ging om kleinschalige projecten die jongeren zelf bedacht hadden, waarin zij ook zelf de regie hadden. Organisaties hadden een ondersteunende rol. Wij verwachtten van de ondersteunende organisaties een vorm van begeleiding die de jongeren stimuleert tot kritisch leren denken, met open blik met anderen in gesprek gaan, zich bewust worden van hun talenten en gestimuleerd worden hier iets mee te doen. Begeleiding, waarbij ook kritisch met de jongeren in gesprek gegaan kan worden over wat zijzelf nodig denken te hebben.

Het stimuleringsprogramma is in 2017 van start gegaan. In 2019 is gekozen voor een nieuwe opzet, waarbij enkele organisaties geselecteerd zijn om jongeren te enthousiasmeren en te ondersteunen bij hun initiatief.