Programma Trauma en Gezondheid

In het programma Vluchtelingen – Traumaverwerking en Gezondheid, concentreert de gelijknamige werkgroep zich op de psychische gezondheid van vluchtelingen.

De werkgroep is een initiatief van drie fondsen: de Stichting Femi, de Stichting Het R.C. Maagdenhuis en de Commissie PIN, Projecten in Nederland van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

De werkgroep heeft een korte film laten maken over het stimuleringsprogramma en over de in het programma gesteunde initiatieven.

De ingrijpende gebeurtenissen die vluchtelingen hebben doorgemaakt in het land van herkomst en tijdens hun vluchtreis leveren grote risico’s op met betrekking tot het ontstaan van blijvende psychische problemen. Na binnenkomst in ons land zou de eerste opvang daarom gericht moeten zijn op stabilisatie en rust om te herstellen van de uitputting en het bieden van bescherming. De realiteit is helaas vaak anders. Tijdens het verblijf in de noodopvang en het azc is er bij de vluchtelingen veel angst en onzekerheid over het hier en nu. Die onzekerheid en het ontbreken van perspectief, met het oog op gezinshereniging en het opbouwen van een nieuw bestaan, veroorzaakt veel stress en kan een onnodige verslechtering van de psychische toestand veroorzaken. Dit staat het verwerken van de pre-migratie gebeurtenissen en het verlies van familie, sociaal kapitaal en bezittingen in de weg.

Vluchtelingen moeten niet alleen herstellen van de uitputting en leren omgaan met verliezen en doorgemaakt leed, zij moeten tegelijkertijd een nieuw leven opbouwen in een vreemde omgeving.
Onbekendheid met het Nederlandse gezondheidszorgsysteem en culturele verschillen, zoals het niet gewend zijn om psychische klachten te bespreken, kunnen direct of indirect van invloed zijn op de psychische gezondheid.

De werkgroep Vluchtelingen – Traumaverwerking en Gezondheid wil de organisaties in het werkveld stimuleren om nieuwe werkvormen te ontwikkelen of bestaande ‘goede praktijken’ te versterken, gericht op het voorkomen of beperken van ernstige (psychische) gezondheidsproblemen bij asielzoekers en vluchtelingen als gevolg van trauma’s. Samenwerking met de doelgroep en samenwerking tussen organisaties is daarbij het uitgangspunt. Er is binnen het programma voor de volgende twee sub thema’s gekozen:

  1. Het bieden van laagdrempelige psychosociale ondersteuning en hulpverlening (PSH).
  2. Laagdrempelige begeleiding en voorkoming van complicaties als gevolg van trauma’s bij kinderen.

In 2016 is de call-out voor dit programma uitgegaan en zijn een achttal initiatieven geselecteerd voor meerjarige ondersteuning (tot uiterlijk einde 2019). Het is op dit moment niet mogelijk een nieuw voorstel in te dienen binnen het programma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Eline de Smet.