Programma Vluchtelingen en Educatie

Het is niet meer mogelijk om nieuwe projectvoorstellen in te dienen binnen dit programma. 

Het Maagdenhuis had samen met negen andere fondsen een programma opgesteld waarin extra aandacht was voor educatie voor vluchtelingen, met name kinderen en jongeren.

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs voor alle in Nederland verblijvende kinderen en jongeren tot 18 jaar ligt bij de overheid en de onderwijsinstellingen. Een goede persoonlijke ontwikkeling bestrijkt zowel het cognitieve, als ook het sociale en mentale gebied. Jonge vluchtelingen en asielzoekers zijn juist op de twee laatstgenoemde gebieden kwetsbaar. Nieuwkomersscholen doen wat ze kunnen, maar kunnen niet voorkomen dat veel aandacht uitgaat naar de kerntaken op het cognitieve vlak. Maatschappelijke organisaties kunnen een belangrijke aanvullende rol spelen ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen/jongeren: deels buiten, maar soms ook binnen de school. Het gaat om activiteiten die een aanvulling zijn op het reguliere onderwijssysteem en die bijdragen aan de aansluiting op het reguliere onderwijs. Een nauwe afstemming en vaak ook samenwerking met de school is daarbij onontbeerlijk.

Dit stimuleringsprogramma ondersteunde activiteiten gericht op de persoonlijke ontwikkeling en goede onderwijsprestaties van kinderen/jongeren met een vluchtverleden. Tevens ondersteunde het programma activiteiten die de instroom in het onderwijs voor de doelgroep vergemakkelijken. Het ging om projecten die:

  • belemmeringen in de toegang tot het onderwijs wegnemen, met name voor jongeren voor wie geen leerplicht meer geldt;
  • belemmeringen voor jonge vluchtelingen en asielzoekers wegnemen om binnen de school aansluiting te vinden;
  • educatieve activiteiten buiten de school ontplooien, met name activiteiten die de jongeren helpen een netwerk op te bouwen en isolement tegen te gaan.

Begin november 2016 is een oproep uitgegaan naar een 100-tal organisaties die actief zijn op het gebied van educatie voor vluchtelingen. In april 2017 kregen acht organisaties groen licht om hun – veelal meerjarige – projecten te gaan uitvoeren.