Senegal

Het Maagdenhuis steunt in Senegal voornamelijk projecten op het gebied van landbouw, schoon water, scholing, ouderen, opvang kinderen/ weeshuizen en ontmoeting.

Het Maagdenhuis ondersteunt uitsluitend projecten die worden geïnitieerd en onderhouden door de lokale bevolking. Veelal betreft het kleinschalige projecten.

De door Het Maagdenhuis gesteunde projecten in Senegal zijn doorgaans een initiatief van vrouwengroepen, zonder formele organisatievorm. Zoals in veel landen werkt ook in Senegal in rurale gebieden het hele gezin mee op het land. Bepaalde taken en zelfs bepaalde gewassen wordt (bijna) uitsluitend aan vrouwen toegewezen. Door de invoering van hulpmiddelen en machines kan de opbrengst van de landbouw worden vergroot. Het Maagdenhuis werkt in Senegal aan het verbeteren van de landbouwtechnieken. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid en zorg voor het milieu. Sommige projecten zijn gericht op verbetering van de interne organisatie van vrouwengroepen, de opslag en verhandeling van producten.

Vanwege organisatorische en beleidsveranderingen gaat Het Maagdenhuis stoppen met het financieren van projecten in Senegal. Tot en met eind 2019 wordt geleidelijk afgebouwd en worden door Het Maagdenhuis geen nieuwe initiatieven meer gesteund.