Suriname

Sinds 2008 is Het Maagdenhuis actief in Suriname. Het Maagdenhuis ondersteunt uitsluitend projecten die worden geïnitieerd en onderhouden door de lokale bevolking. Veelal betreft het kleinschalige projecten.

Onze aandachtsgebieden in Suriname zijn:
1. Het stimuleren van ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren uit het binnenland.
2. Ontwikkeling van ouderenzorg, gericht op zelfstandig thuis kunnen blijven wonen van ouderen.

Daarnaast biedt het beleid ruimte voor enkele bijzondere min of meer losstaande projecten ten behoeve van arme gezinnen, pleegzorg, vroegtijdig schoolverlaters, tienermoeders en gehandicapte kinderen en jongeren.

Bij de ondersteuning van projecten heeft Het Maagdenhuis veel aandacht voor duurzaamheid. Organisaties die grotendeels gefinancierd worden door donaties en subsidies hebben nauwelijks toekomst. Als onderdeel van ons werk, ondersteunen we daarom projecten in het ontwikkelen van een verdienmodel voor organisaties die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen. Zulke verdiensten kunnen afgeleid zijn van de primaire activiteiten, maar soms biedt juist een nevenactiviteit de beste mogelijkheden.

Voor meer informatie of projectadvies kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker Suriname mw. Eline de Smet.