Suriname

Sinds 2008 is Het Maagdenhuis actief in Suriname. Het Maagdenhuis ondersteunt uitsluitend projecten die worden geïnitieerd en onderhouden door de lokale bevolking. Veelal betreft het kleinschalige projecten, met name op het gebied van de vergroting van kansen van kinderen uit het binnenland door beter onderwijs of door betere mogelijkheden om dit onderwijs in de stad te volgen. Voorts steunden wij de ontwikkeling van (vooral kleinschalige) ouderenzorg. Tenslotte waren er projecten voor andere kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen met een beperking, tienermoeders en kinderen in de pleegzorg.

Met ingang van 2021 heeft het Bestuur van het Maagdenhuis besloten het werk in Suriname in de komende jaren te beëindigen. Enerzijds dwingt de financiële realiteit het fonds tot enige beperking van de activiteiten, anderzijds is de maatschappelijke vraagdruk in Nederland ook groter dan ooit.

Het Maagdenhuis wil de beëindiging van de activiteiten zo zorgvuldig mogelijk inzetten. We nemen de periode 2021 tot eind 2023 om een afbouwprogramma op te stellen met de organisaties waar wij (in de afgelopen jaren) het meest mee hebben samengewerkt. Zij hebben daarover inmiddels bericht ontvangen. Voor alle andere organisaties in Suriname nemen we helaas geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Uiteraard zullen we eerder gedane schriftelijke toezeggingen geheel nakomen, zodat de lopende projecten gewoon doorgang kunnen vinden.