Togo

Het Maagdenhuis steunt in Togo voornamelijk projecten op het gebied van landbouw, schoon water, scholing, ouderen, opvang kinderen/ weeshuizen en ontmoeting.

Het Maagdenhuis ondersteunt uitsluitend projecten die worden geïnitieerd en onderhouden door de lokale bevolking. Veelal betreft het kleinschalige projecten.

In Togo werkt Het Maagdenhuis voornamelijk samen met lokale NGO’s. Aanvankelijk waren de projecten vooral gericht op economische ontwikkeling en onderwijs (van vrouwen en kinderen). In de laatste jaren ondersteunt Het Maagdenhuis ook enkele projecten voor dagopvang en noodhulp aan ouderen, een weeshuis, preschool, verbetering van de opslag van oogst en verbetering van productiemethoden.

Vanwege organisatorische en beleidsveranderingen gaat Het Maagdenhuis stoppen met het financieren van projecten in Senegal. Tot en met eind 2019 wordt geleidelijk afgebouwd en worden door Het Maagdenhuis geen nieuwe initiatieven meer gesteund.